Real Drive

 

English Description


What is REAL DRIVE

Random Everchanging Active Line Drives. They are quick drives that are alive and ever changing. These quick drives are populated with random generated trains in all directions, meaning both in your direction and the opposite. That means that you never know when you will run into a red light because of the line ahead of you being busy. When the signal block in front of you has been vacated or the train that blocked the line has been led to a siding you will be given a green light. Just like no two drives in the life of a train driver are exactly the same, no two drives in A REAL DRIVE scenario are the same. You can play the same scenario over and over and it will be different each time. The railway comes alive and you are interacting with it. And unlike standard scenarios you can choose what train you want to drive, weather, time of day and season.

Known issues: Over the years the TS code has become a bit “fragile”. During testing we found that sometimes certain player train consists will trigger random error messages. Unfortunately we have not determined the cause of this and furthermore it seems to be different trains on different setups, which means that it is not the scenario itself but rather the code of TS that throws a fit. Clearing the cache and choosing a different locomotive/consist usually makes this error go away. We had one instance (out of many many testdrives) where an AI train refused to move. It was not a bug that could be recreated so until further on it’s considered a freak accident.

real drive qd can be download on this site in the download section under real drive. or in the danish site railworks.dk
Enjoy

 

Dansk Beskrivelse

 

Hvad er REAL DRIVE

Det er quick drives der er levende og og altid forandrer sig. De er befolket med tilfældigt genererede tog i begge retninger (dvs både modkørende og i kørselsretningen). Det betyder at man i modsætning til alm. quick drives vil blive mødt af røde lys en gang imellem da linien foran dig er optaget. Når toget foran dig har lagt nok afstand til dig eller er kørt ind på et sidespor bliver signalet foran dig grønt igen. Og fordi togene foran dig er tilfældigt genererede så er der ikke to ture der er helt ens eller to ture hvor man får rødt signal de samme steder. Og i meget sjældne tilfælde kan man endda risikere at få grønt hele vejen. Præcist som i den virkelige verden. Og som i alle quick drives kan du selv vælge i hvilket tog, tidspunkt, vejr og årstid du vil tage turen.

Kendte problemer: Gennem årene er TS spillet blevet lidt skrøbelig i koden. Det giver sig udslag i at i nogle tilfælde vil et tog consist give en tilfældig fejlmelding i et REAL DRIVE scenarie. Det har ikke været muligt at fastslå årsagen og det ser ud til at være forskelligt fra system til system. Skulle du få sådan en fejl skal du clear cache og vælge et andet lokomotiv/consist.

De har været et enkelt tilfælde (ud af mange mange testkørsler) hvor et AI tog ikke ville sætte i gang (med et evigrødt signal til følge). Fejlen har ikke vist sig mulig at genskabe så indtil videre er den skrevet på “freak accident” listen

Du kan finde real drive her på siden under download / real drive. de er også tilgængelig på railworks.dk
God fornøjelse

Skaber & ejer/Creator & owner kim olesen
tester / Tests forcesius